Kentekenregistratie

 

 

 Auto overschrijven?

U kunt uw auto overschrijven van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18 uur en zelfs (en als één van de weinigen) op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. Het overschrijven geldt voor alle voertuigen, dus ook uw scooter, motor, brommer of aanhangwagen. De kosten voor het overschrijven bedragen € 9,70.

U dient de overschrijving persoonlijk te doen. Voor het overschrijven van een kentekenbewijs moet u minstens 18 jaar zijn, in Nederland wonen en een geldig legitimatiebewijs meebrengen.

U kunt bij ons terecht voor:

tenaamstelling auto en andere voertuigen schorsing aanmelden auto en andere voertuigen
schorsing afmelden auto of andere voertuigen registratie snelle motorboten

Kijk voor meer informatie hieronder of op de website van de RDW.

UW VOERTUIG VERKOPEN

Als u uw voertuig verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft. Daarvoor heeft hij het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) en de volledige tenaamstellingscode van 9 cijfers of het papieren Tenaamstellingsbewijs en Overschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar/houder nodig.

Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en Algemene Periodieke Keuring) en eventuele bekeuringen.

 Verkoop aan particulier of rechtspersoon (B.V., N.V., V.O.F.)

Verkoopt u uw voertuig aan een particulier of rechtspersoon, dan kan de overschrijving plaatsvinden op ons postkantoor. De koper moet de overschrijving zelf regelen en ontvangt na de overschrijving een vrijwaringsbewijs dat hij aan u moet overhandigen.

Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. De belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.

Het is verstandig om het voertuig en het tenaamstellingsverslag pas aan de nieuwe eigenaar mee te geven nadat u het geldig vrijwaringsbewijs heeft ontvangen.

Een eventuele actuele schorsing zal door de overschrijving automatisch worden beëindigd.

Het overschrijven van het kenteken gaat als volgt

De nieuwe eigenaar/houder gaat met de kentekencard en de volledige tenaamstellingscode of het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs en zijn geldige legitimatiebewijs naar ons kentekenloket.

Bij ons kentekenloket laat hij het kenteken op zijn naam overschrijven.

Na afloop van de transactie krijgt de nieuwe eigenaar/houder 2 documenten mee: het vrijwaringsbewijs en het tenaamstellingsverslag.

Hij geeft het vrijwaringsbewijs aan de vorige eigenaar/houder. Het tenaamstellingsverslag houdt hij zelf. Het tenaamstellingsverslag is een schriftelijk verslag van de transactie en bevat het eerste deel, de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode.

Als er een kentekencard was, wordt deze ter plekke doorgeknipt. De doorgeknipte kentekencard wordt teruggegeven aan de vorige eigenaar/houder. Gaat het om een papieren kentekenbewijs dan wordt er een groot kruis doorheen gezet worden. Ook deze wordt teruggegeven aan de vorige eigenaar/houder.

De RDW stuurt de kentekencard vervolgens per post naar de nieuwe eigenaar/houder.

Bij de kentekencard ontvangt de eigenaar/houder ook het tweede deel van de tenaamstellingscode. Samen vormen de 2 delen de volledige tenaamstellingscode, bestaande uit 9 cijfers in totaal.

Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren.

Overschrijven op naam van een rechtspersoon

Uiteraard is het mogelijk een voertuig over te schrijven op naam van een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon.

Denkt u erom dat u (als tekenbevoegde of gemachtigde) bij overschrijving op naam van een rechtspersoon ook een (kopie) uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel moet overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Dit mag géén internetafschrift zijn. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Bij het te gebruiken legitimatiebewijs van de tekenbevoegde en/of diens gemachtigde, hoeft u geen afschrift uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van de gemeente te overleggen. Overigens kan een kentekenbewijs niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet.

Een bedrijf machtigen om een voertuig op naam te zetten

Voor de eerste tenaamstelling of overschrijving aan ons kentekenloket moet de nieuwe eigenaar/houder normaal gesproken persoonlijk verschijnen. Maar het is ook mogelijk om een door de RDW erkend bedrijf te machtigen het voertuig voor de eigenaar/houder op naam te zetten.

Als de eigenaar/houder kiest voor  machtigen, dan vult een medewerker van het door de RDW erkende bedrijf een machtigingsformulier in op de website van de RDW. Daarvoor heeft hij het geldige legitimatiebewijs van de nieuwe eigenaar/houder nodig. Daarna drukt de medewerker van het erkende bedrijf het machtigingsformulier af en laat het ondertekenen door de nieuwe eigenaar/houder. De medewerker van het erkende bedrijf gaat vervolgens met het ondertekende machtigingsformulier naar het kentekenloket en regelt de tenaamstelling.

 

Benodigde documenten voor overschrijving:

 • Het tenaamstellingsbewijs (Deel II voor voertuigen tot 1 juni 2004, Deel I B voor voertuigen na 1 juni 2004) of de kentekencard
 • Het overschrijvingsbewijs (vóór 01-01-2005 Kopie Deel III genoemd) of de volledige tenaamstellingscode, bestaande uit 9 cijfers
 • Een geldig legitimatiebewijs

Legitimatiebewijzen

Bij elke registratie (transactie) van een kenteken moet de klant zich legitimeren met een toegestaan en geldig legitimatiebewijs. 

Het Nederlands legitimatiebewijs moet zijn voorzien van een BSN- of persoonsnummer.

 Toegestane legitimatiebewijzen

 Voor RDW transacties zijn toegestane legitimatiebewijzen:

Nederlands rijbewijs

Nederlandse identiteitskaart

Nederlands paspoort

Nederlands diplomatiek paspoort

Nederlands dienstpaspoort

 

Uittreksel Kamer van Koophandel

Denkt u erom dat u (als tekenbevoegde of gemachtigde) bij overschrijving op naam van een rechtspersoon ook een (kopie) uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel moet overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Dit mag géén internetafschrift zijn. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Bij het te gebruiken legitimatiebewijs van de tekenbevoegde en/of diens gemachtigde, hoeft u geen afschrift uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van de gemeente te overleggen. Overigens kan een kentekenbewijs niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet.

Een schorsing aanvragen, verlengen of opheffen

Als u met uw voertuig tijdelijk geen gebruik maakt van de openbare weg, dan kunt u dit voertuig schorsen. U moet de volgende documenten meenemen:

 • Het Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs (deel II) van het kentekenbewijs of de kentekencard met de volledige tenaamstellingscode, bestaande uit 9 cijfers in totaal.
 • Een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (Nederlands rijbewijs, paspoort of daaraan gelijkgesteld document)
 • Rechtspersonen moeten ook een uittreksel Kamer van Koophandel (KvK) meenemen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar

U betaalt de schorsing direct aan de balie. Het opheffen van een schorsing is gratis en gaat per direct in.

Tarieven

Voor het schorsen gelden vaste tarieven. Er is echter een aantal bijzondere categorieën waarvoor een laag tarief geldt. Deze categorieën zijn:

 • Voertuigen van 15 jaar en ouder
 • Motorfietsen
 • Aanhangwagens en bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan
  3.500 kg

Tarieven:

Schorsen (normaal tarief) 73,00
Schorsen (laag tarief) 24,00
Schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing 120,00
Opheffen van een schorsing -
Schorsen brom- of snorfiets 11,00

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op de website van het RDW.

Schoolartikelen

Ook voor alle schoolartikelen kunt u bij Tabakszaak Senff terecht.

Lees meer...

Zakelijke klanten

Ook als zakelijke klant bent u aan het goede adres bij Tabakszaak Senff. Zie hier ons aanbod van artikelen en service

Lees meer...

Kentekenregistratie

U kunt uw auto overschrijven van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18 uur en zelfs (en als één van de weinigen) op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Lees meer...

Kansspelen

Staatsloterij, Lotto, Lucky Day, Toto of krasloten, Tabakszaak Senff heeft het allemaal in huis.

Lees meer...

UA-27961808-1